1. Doradztwo w zakresie:

  • wdrażania standardów ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001,
  • tworzenia niezbędnej dokumentacji systemowej,
  • sporządzania wymaganych zapisów (udokumentowanych informacji),
  • identyfikacji procesów wewnątrz organizacji,
  • optymalizacji procesów,
  • doskonalenia środowiska pracy (5S, Kaizen),
  • oceny ryzyka.

2. Szkolenie personelu organizacji w zakresie wdrożonych standardów.

3. Auditowanie organizacji pod kątem wdrożonych standardów, przed certyfikowaniem systemu jak również po certyfikacji według ustalonego programu auditów.

4. Asystowanie podczas auditów certyfikujących lub nadzorujących.

.

.

Preferowany obszar działalności usługowej – Województwo Kujawsko-Pomorskie

Realizacja usług na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej uzgodnionej ze zleceniodawcą formy zatrudnienia.