Nazywam się Adam Weber. Chciałbym zaoferować Państwu doradztwo w zakresie:

 • wdrażania, nadzorowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością (Środowiskiem, BHP) w Waszej organizacji,
 • doskonalenia środowiska pracy w Waszych firmach.

Jestem inżynierem mechanikiem. Posiadam ponad szesnastoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania jakością w międzynarodowych i polskich firmach produkcyjnych, działających w branżach: automotive, przetwórstwo tworzyw sztucznych, ciepłownictwo i energetyka, produkcja układów sterowania motocykli, ciągników, maszyn budowlanych i urządzeń medycznych. Pełniąc w tych firmach funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania (Jakością / Środowiskiem / BHP) wdrażałem, nadzorowałem i doskonaliłem systemy zarządzania oparte na standardach: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/TS 16949.

Ponadto jestem auditorem wewnętrznym systemu wg norm ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/TS 16949 oraz auditorem procesu wg normy VDA 6.3. Przeprowadziłem ponad 140 auditów wewnętrznych procesu, ponad 100 auditów systemu oraz ponad 20 auditów procesu u dostawców. Reprezentowałem również w/w firmy podczas zewnętrznych auditów certyfikujących i nadzorujących.

Wszystkie moje kwalifikacje mogę potwierdzić odpowiednimi certyfikatami.

Moje doświadczenie obejmuje:

 • wdrażanie, doskonalenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) wg standardów: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/TS 16949,
 • opracowywanie i aktualizację dokumentacji systemowej oraz nadzór nad nią,
 • planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych oraz u dostawców wg standardów: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/TS 16949, VDA 6.3,
 • planowanie i realizację skutecznych działań korygujących i zapobiegawczych,
 • szkolenie pracowników w zakresie ZSZ,
 • reprezentowanie pracodawcy wobec zewnętrznych jednostek certyfikujących,
 • planowanie i realizację przeglądów zarządzania,
 • rozwiązywanie problemów jakościowych przy pomocy takich narzędzi jak: PARETO, 8D, 5WHY, diagram ISHIKAWY,
 • doskonalenie środowiska pracy za pomocą takich narzędzi jak: 5S, KAIZEN,
 • posługiwanie się narzędziami jakości (Core tools): APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC,
 • analizowanie i monitorowanie wyników jakościowych,
 • przedstawianie zarządowi raportów dotyczących wyników funkcjonowania ZSZ,
 • rozpatrywanie reklamacji klientów,
 • badania i pomiary oraz doskonalenie technik pomiarowych.